Madarak, tojások, fészkek 1.

Közép - Európa gyakoribb vadon élő madarai közül sokat könnyedén felismerünk. Fészkük és tojásaik azonban általában rejtettek, nehezen észrevehetők. Amennyire a madarak, úgy a fészkek, és a bennük lévő tojások is változatosak, különlegesek.Vöcsökalakúak rendje (Podicipediformes)

Család: Vöcsökfélék (Podicipedidae)

Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)

  

Gödényalakúak rendje (Pelecaniformes)

Család: Kárókatonafélék (Phalacrocoracidae)

Nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo)

  

Család: Gödényfélék (Pelecanidae)

Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus)

  

Gólyaalakúak rendje (Ciconiiformes)

Család: Gémfélék (Ardeidae)

Bölömbika (Botaurus stellaris)

  

Törpegém (Ixobrychus minutus)

  

Bakcsó (Nycticorax nycticorax)

  

Üstökösgém (Ardeola ralloides)

  

Kis kócsag (Egretta garzetta)

  

Nagy kócsag (Egretta alba)

  

Szürke gém (Ardea cinerea)

  

Vörös gém (Ardea purpurea)

  

Család: Gólyafélék (Ciconiidae)

Fekete gólya (Ciconia nigra)

  

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

  

Család: Íbiszfélék (Threskiornithidae)

Kanalasgém (Platalea leucorodia)

  

Batla (Plegadis falcinellus)

  


Lúdalakúak rendje (Anseriformes)

Család: Récefélék (Anatidae)

Bütykös hattyú (Cygnus olor)

  

Nyári lúd (Anser anser)

  

Kendermagos réce (Anas strepera)

  

Csörgő réce (Anas crecca)

  

Tőkés réce (Anas platyrhynchos)

  

Nyílfarkú réce (Anas acuta)

  

Böjti réce (Anas querquedula)

  

Kanalas réce (Anas clypeata)

  

Üstökösréce (Netta rufina)

  

Barátréce (Aythya ferina)

  

Cigányréce (Aythya nyroca)

  

Nagy bukó (Mergus merganser)

  


Sólyomalakúak rendje (Falconiformes)

Család: Vágómadárfélék (Accipitridae)

Darázsölyv (Pernis apivorus)

  

Barna kánya (Milvus migrans)

  

Vörös kánya (Milvus milvus)

  

Rétisas (Haliaeetus albicilla)

  

Kígyászölyv (Circaetus gallicus)

  

Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

  

Hamvas rétihéja (Circus pygargus)

  

Héja (Accipiter gentilis)

  

Karvaly (Accipiter nisus)

  

Egerészölyv (Buteo buteo)

  

Pusztai ölyv (Buteo rufinus)

  

Békászó sas (Aquila pomarina)

  

Parlagi sas (Aquila heliaca)

  

Szirti sas (Aquila chrysaetos)

  

Család: Sólyomfélék (Falconidae)

Vörös vércse (Falco tinnunculus)

  

Kék vércse (Falco vespertinus )

  

Kabasólyom (Falco subbuteo)

  

Kerecsensólyom (Falco cherrug))

  

Vándorsólyom (Falco peregrinus)

  


Tyúkalakúak rendje (Galliformes)

Család: Fácánfélék (Phasianidae)

Fogoly (Perdix perdix)

  

Fürj (Coturnix coturnix)

  

Császármadár (Bonasa bonasia)

  

Fácán (Phasianus colchicus)

  


Darualakúak rendje (Gruiformes)

Család: Guvatfélék (Rallidae)

Guvat (Rallus aquaticus)

  

Pettyes vízicsibe (Porzana porzana)

  

Kis vízicsibe (Porzana parva)

  

Törpevízicsibe (Porzana pusilla)

  

Haris (Crex crex)

  

Vízityúk (Gallinula chloropus)

  

Szárcsa (Fulica atra)

  

Család: Darufélék (Gruidae)

Daru (Grus grus)

  

Család: Túzokfélék (Otididae)

Túzok (Otis tarda)

  


Lilealakúak rendje (Charadriiformes)

Család: Gulipánfélék (Recurvirostridae)

Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

  

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

  

Család: Ugartyúkfélék (Burhinidae)

Ugartyúk (Burhinus oedicnemus)

  

Család: Székicsérfélék (Glareolae)

Székicsér (Glareola pratincola)

  

Család: Lilefélék (Charadriidae)

Kis lile (Charadrius dubius)

  

Széki lile (Charadrius alexandrinus)

  

Bíbic (Vanellus vanellus)

  

Család: Szalonkafélék (Scolopacidae)

Erdei szalonka (Scolopax rusticola)

  

Nagy goda (Limosa limosa)

  

Nagy póling (Numenius arquata)

  

Piroslábú cankó (Tringa totanus)

  

Billegetőcankó (Actitis hypoleucos)

  

Család: Halfarkasfélék (Stercorariidae)

Nagy halfarkas (Stercorarius skua)

  

Család: Sirályfélék (Laridae)

Szerecsensirály (Larus melanocephalus)

  

Dankasirály (Larus ridibundus)

  

Viharsirály (Larus canus)

  

Család: Csérfélék (Sternidae)

Kis csér (Sterna albifrons)

  

Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus)

  

Kormos szerkő (Chlidonias niger)

  

Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus)

  

Küszvágó csér (Sterna hirundo)

  


Galambalakúak rendje (Columbiformes)

Család: Galambfélék (Columbidae)

Kék galamb (Columba oenas)

  

Örvös galamb (Columba palumbus)

  

Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)

  

Vadgerle (Streptopelia turtur)

  


Kakukkalakúak rendje (Columbiformes)

Család: Kakukkfélék (Cuculidae)

Kakukk (Cuculus canorus)

  


Bagolyalakúak rendje (Strigiformes)

Család: Gyöngybagolyfélék (Tytonidae)

Gyöngybagoly (Tyto alba)

  

Család: Bagolyfélék (Strigidae)

Füleskuvik (Otus scops)

  

Uhu (Bubo bubo)

  

Kuvik (Athene noctua)

  

Macskabagoly (Strix aluco)

  

Uráli bagoly (Strix uralensis)

  

Erdei fülesbagoly (Asio otus)

  

Réti fülesbagoly (Asio flammeus)

  Botanika Vissza a kezdőlapra                                    Botanika Vissza a MADARAK menűbe